38 ปีที่ห่วงใย ผู้สูงวัยไว้ใจธนบุรี 19 - 20  พฤษภาคม  2558   โรงพยาบาลธนบุรี
อ่านเพิ่มเติม
งานมหกรรมคุณภาพ : Quality Day ครั้งที่ 8 งานมหกรรมคุณภาพ : Quality Day ครั้งที่ 8  ในวันที่
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลธนบุรีรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ปี 2558 คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี
อ่านเพิ่มเติม
ยาแผ่นแปะ รักษาโรคสมองเสื่อม
 เนื่องจากผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจำเป็นต้องมีการรักษาที่ติดต่อกัน
อ่านเพิ่มเติม
โรคลมชัก(Epilepsy)
 เกิดจากความผิดปกติของการนำกระแสไฟฟ้าภายในสมอง    
อ่านเพิ่มเติม
โรคหลอดเลือดสมอง
อัมพาต ในภาษาชาวบ้านหมายถึง โรคหลอดเลือดสมอง
อ่านเพิ่มเติม


คุณสุปราณี เจนประกิต
พยาบาลยิ้มแย้ม บริการดีมาก   แพทย์ให้คำแนะนำดีมากๆ  ผ่าตัดเก่งมาก

อ่านเพิ่มเติม