การตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยวิธีการส่องกล้อง (Coronoscopy)
เป็นการตรวจส่องกล้องโดยการใช้กล้องที่มีขนาดเล็ก
อ่านเพิ่มเติม
การมีสุขภาพสมบูรณ์ในวัยสูงอายุ
การมีสุขภาพสมบูรณ์ในวัยสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ &
อ่านเพิ่มเติม


คุณพรหมภัสสร
พยาบาลดูแลคนไข้ดี  หมอสมยศ หมอฉกาจ ดูแลคนไข้ดี

อ่านเพิ่มเติม