โรคกระดูกพรุน หรือ โรคกระดูกโปร่งบาง (Osteoporosis)
คือ ภาวะที่ปริมาณเนื้อกระดูกลดลง และ
อ่านเพิ่มเติม
กระดูกสะโพกหัก
    สาเหตุของกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ
อ่านเพิ่มเติม
นิ้วล็อค
เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือถูกจำกัด
อ่านเพิ่มเติม


คุณสุวิมล เจือแก้ว
หมอ พยาบาลทุกคนให้คำแนะนำดี ดูแลดีมาก เอาใจใส่คนไข้ดี

อ่านเพิ่มเติม