โรคอัมพาต
อัมพาตคือ ภาวะที่สมองขาดเลือด
อ่านเพิ่มเติม
โรคหลอดเลือดสมอง
อัมพาต ในภาษาชาวบ้านหมายถึง โรคหลอดเลือดสมอง
อ่านเพิ่มเติม
โรคหลอดเลือดสมอง ภัยร้ายใกล้ตัว
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือที่คนทั่วไปอาจใช้คำว่า อัมพฤกษ์
อ่านเพิ่มเติม


คุณนวพร
คุณหมอใจดี ใจเย็นทุกท่าน คุณพยาบาลยิ้มแย้มดี การรักษารวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม