งานสัมมนา “ รู้ทันโรคหัวใจ ป้องกันภัยให้สมอง ” โรงพยาบาลธนบุรี จัดสัมมนา เรื่อง  รู้ทันโรคหัวใจ
อ่านเพิ่มเติม
สัมมนาวันออม 57 โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมงานสัมมนาวันออม 57
อ่านเพิ่มเติม
Lung function
คือ   การตรวจสมรรถภาพทางปอด
อ่านเพิ่มเติม
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
มะเร็ง คืออะไร ทั่วร่างกายของคนเรามีเซลล์อยู่ประมาณ 3
อ่านเพิ่มเติม
โรคนิ่วในถุงน้ำดี
นิ่วในถุงน้ำดี (Gallstones) เกิดจากการตกผลึกของหินปูน หรือ
อ่านเพิ่มเติม


คุณชินโชติ ตั้งศักดิ์เจริญสุข
บริการดี พยาบาลเป็นกันเอง การดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยดี อาหารอร่อย

อ่านเพิ่มเติม