โรคตับจากไขมันเกาะตับ (NASH)
โรคตับจากไขมันเกาะตับ (NASH) Nonalcoholic fatty live disease
อ่านเพิ่มเติม
โรคตับแข็ง
โรคตับแข็ง ตับมีหน้าที่ทำลายสารพิษ หรือของเสียออก 
อ่านเพิ่มเติม


คุณ สุมิชชา ถาวร
พยาบาล เอาใจใส่ ผู้ป่วยและญาติดีมาก และอธิบายขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยและคุณหมอ

อ่านเพิ่มเติม