โรงพยาบาลธนบุรีรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2558 คุณเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรี และ
อ่านเพิ่มเติม
โรงพยาบาลธนบุรี ถวายพระพร ผู้อำนวยการฝ่่ายบริหาร และ
อ่านเพิ่มเติม
รพ.ธนบุรี ร่วม รณรงค์ World Cancer Day 2015 โรงพยาบาลธนบุรี จัดงาน รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง ในช่วง 4-6
อ่านเพิ่มเติม
คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเข้าเฝือก
เฝือก คือ อุปกรณ์ที่ใช้ดามกระดูกและข้อ เพื่อให้ส่วนนั้นอยู่นิ่งๆ
อ่านเพิ่มเติม
โรคกระดูกพรุน หรือ โรคกระดูกโปร่งบาง (Osteoporosis)
คือ ภาวะที่ปริมาณเนื้อกระดูกลดลง และ
อ่านเพิ่มเติม
Neck Pain
Neck Pain many radiate down to the shoulder or between the
อ่านเพิ่มเติม


คุณ วราทิพย์ จันทบุรี
เจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารัก ดูแลผู้ป่วยดีมาก

อ่านเพิ่มเติม