โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมรณรงค์กับบริษัท Dtac โรงพยาบาลธนบุรี นำโดย นพ.สมยศ วรรณสินธพ  
อ่านเพิ่มเติม
CEO Talk " Turn Around" โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ( FM 106 )
อ่านเพิ่มเติม
โรคไอบีเอส โรคลำไส้ทำงานแปรปรวน
โรคไอบีเอส (IBS) หรือชื่อเต็มภาษาอังกฤษคือโรค Irritable Bowel
อ่านเพิ่มเติม
โรคไข้เลือดออก
สาเหตุของโรค เกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมีอยู่ 4 สายพันธุ์
อ่านเพิ่มเติม
การตรวจสุขภาพการนอนหลับ( Sleep test)
Sleep test คือ อะไร  เป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ
อ่านเพิ่มเติม


คุณพรหมภัสสร
พยาบาลดูแลคนไข้ดี  หมอสมยศ หมอฉกาจ ดูแลคนไข้ดี

อ่านเพิ่มเติม