การตรวจด้วยกล้องขยายทางช่องคลอด
  การตรวจด้วยกล้องขยายทางช่องคลอด 
อ่านเพิ่มเติม
จัดฟัน…สำคัญแค่ไหน?
จัดฟัน…สำคัญแค่ไหน? ทำไมต้องจัดฟัน  
อ่านเพิ่มเติม
การฟอกสีฟัน
สาเหตุที่ทำให้สีฟันเปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งการแก้ไข  
อ่านเพิ่มเติม


คุณสุธี ลิ้มปิพานิช
อาจารย์หมอวินิจฉัยโรคเก่งมาก บริการของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ก็ดีมาก

อ่านเพิ่มเติม