ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช
ศูนย์สูติ-นรีเวช

 

          บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือเทคโนโลยีสูง การรักษาและให้คำปรึกษาครอบคลุมถึง สูติกรรม (Obstetrics) , นรีเวชกรรม (Gynecology) , มะเร็งนรีเวช (Gynecology Oncology)   ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic Surgery in Gynecology) การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Clinic) รวมถึงคลินิกวัยทอง (Menopause)

  ถุงน้ำในรังไข่ หรือ ซีสต์รังไข่ (Cystic Ovary )

 การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

- การตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติ-นรีเวช

- ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

- คลอดธรรมชาติหรือผ่าตัดคลอดดีกว่า   ,  หลังคลอด 

- การฉีดสีดูท่อนำไข่ Hysterosalpingography

แพคเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

►แพคเกจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งปากมดลูก