โรงพยาบาลเครือข่าย

1 โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ 262/55 ถ.บรมไตรโลกนาถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
2 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง 678/7 ราชดำเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร 62000
3 โรงพยาบาลธนกาญจน์ 20/20 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
4 โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 ม.6 ถ.มาลัยแมน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
5 โรงพยาบาลธนบุรี 2 55/4 ถนน บรมราชชนนี แขวง ศาลาธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
6 โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี 150 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ. เพชรบุรี 76000
7 โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 710 ซ.พรหมดำริห์ ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. หนองคาย 43000
8 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 150/19 หมู่ 7 ถ. มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น, 40000
9 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 166 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
10 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง จ. อุบลราชธานี 34000
11 โรงพยาบาลราชธานี 111 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
12 โรงพยาบาลภัทร – ธนบุรี 32/410 ม.6 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหวง ปทุมธานี 12120
13 โรงพยาบาลสิริเวช 151 หมู่ 7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ. จันทบุรี 22000
14 โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร 121 หมู่ 3 ถนนชุมพร - ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
15 โรงพยาบาลนครคริสเตียน 1110/1 ถ.ศรีปราชญ์ ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
16 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 61/39 ถ.โตกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
17 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 119 ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110