41Y

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอย 44
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 1645, 0-2487-2000 ต่อ 2608
อีเมล hr.thonburi1@gmail.com

ร่วมงานกับเรา

 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
3 ตำแหน่ง
แม่บ้าน
24 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล
91 ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค
4 ตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพ
75 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกุ๊ก
1 ตำแหน่ง
เภสัชกร
5 ตำแหน่ง
กุ๊ก
6 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการเวชระเบียน
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เปล
19 ตำแหน่ง
พยาบาลประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
3 ตำแหน่ง
พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
1 ตำแหน่ง
พยาบาลบริหารความเสี่ยง
1 ตำแหน่ง
พยาบาลสนับสนุนงานทางการแพทย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โรค
8 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง
5 ตำแหน่ง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ซักรีด
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังพัสดุ
1 ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
5 ตำแหน่ง
พยาบาลประสานงานคุณภาพ
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จักรยานยนต์
1 ตำแหน่ง
Security Analyst
1 ตำแหน่ง
Helpdesk
3 ตำแหน่ง
System Analyst
3 ตำแหน่ง
Software Support
4 ตำแหน่ง
System Engineer
1 ตำแหน่ง
Hardware Support
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ตำแหน่ง
พยาบาลออร์โธปิดิกส์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ห้องผ่าตัด)
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
17 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วไป
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีทั่วไป
1 ตำแหน่ง