41Y

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอย 44
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 1645, 0-2487-2000 ต่อ 2608
อีเมล hr.thonburi1@gmail.com

ร่วมงานกับเรา

 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4 ตำแหน่ง
แม่บ้าน
14 ตำแหน่ง
ธุรการ
22 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล
11 ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค
4 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกุ๊ก
12 ตำแหน่ง
เภสัชกร
25 ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
6 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเภสัชกร
2 ตำแหน่ง
กุ๊ก
7 ตำแหน่ง
PROGRAMMER
6 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการเวชระเบียน
31 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เปล
16 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
12 ตำแหน่ง
แพทย์ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
1 ตำแหน่ง
พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์
9 ตำแหน่ง
Nurse Educator
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพ
1 ตำแหน่ง
พยาบาลประสานงานคุณภาพ
2 ตำแหน่ง
พยาบาลบริหารความเสี่ยง
1 ตำแหน่ง
พยาบาลเวชสถิติ
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
20 ตำแหน่ง
พยาบาลทบทวนทรัพยากร (UR NURSE)
6 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อยา
1 ตำแหน่ง
พยาบาลสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร(HR)
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2 ตำแหน่ง