40Y

สนใจติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภาพ ซอย 44
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
โทรศัพท์ 1645, 0-2487-2000 ต่อ 2608
อีเมล hr.thonburi1@gmail.com

ร่วมงานกับเรา

 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
4 ตำแหน่ง
แม่บ้าน
14 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพยาบาล
14 ตำแหน่ง
นักรังสีเทคนิค
5 ตำแหน่ง
พยาบาล (OPD/IPD)
8 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยกุ๊ก
7 ตำแหน่ง
เภสัชกร
15 ตำแหน่ง
ช่างซ่อมบำรุงรักษา
9 ตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเภสัชกร
5 ตำแหน่ง
กุ๊ก
5 ตำแหน่ง
PROGRAMMER
6 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการเวชระเบียน
27 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่เปล
13 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จ่ายกลาง
1 ตำแหน่ง
แพทย์
1 ตำแหน่ง
พยาบาล (เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด)
1 ตำแหน่ง
เภสัชกร (PART TIME)
5 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์
10 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการอาหาร
18 ตำแหน่ง
พยาบาลทบทวนทรัพยากร (UR NURSE)
3 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อยา
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชีทั่วไป
1 ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ Chief Operation Officer
1 ตำแหน่ง
พยาบาล (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ)
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2 ตำแหน่ง