แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.ทิพากร ผลคำ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พ.ศ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ,อ,ศ 8-20 น./ พ 8-12 น.
เวลาออกตรวจ
จ,อ,ศ 8-20 น./ พ 8-12 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
18.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธนบดี ชำนาญสงเคราะห์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านระบบทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
13.00 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ทิพย์ลดา บุญชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ และ อา
เวลาออกตรวจ
17.00 - 21.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000