แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.เรชมา จาวลา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์ ** ศูนย์ต่างประเทศ
เวลาออกตรวจ
10.00 - 14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สิทธานต์ อิ่มประสิทธิชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
15.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ษรินทร์ รุ่งมณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบทางด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
จ. 17.00 - 19.00 น. และ อา 14.30-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น. *แพทย์ประจำศูนย์ต่างประเทศ
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เอกสิทธิ์ วาณิชเจริญกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต่อมไร้ท่อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ส , อา
เวลาออกตรวจ
ส 17.00 - 20.00 น. , อา 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000