แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระงับปวด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
18.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
09.00 - 16.00 น.
เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. ( อาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน )
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.วาณี ฐานะสถิรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
จ , ศ 13.00-17.00 น. /. พ 13.00-17 .00น. / อ,พฤ 08.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ-ศ
เวลาออกตรวจ
จ - ศ 08.00-17.00 น. // จ , ศ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.เรชมา จาวลา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์ ** ศูนย์ต่างประเทศ
เวลาออกตรวจ
10.00 - 14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000