แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.ณัฐวุฒ พ่วงพันธุ์งาม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ตามนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
ตามนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ทศพล ประภัสโร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
15.00 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สุธีคณิต หัถพรสวรรค์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
15.00 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.จตุรงค์ พรรัตนมณีวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กติกา นวพันธุ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000