แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.กัณฐรัตน์ สุคนธมาน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
เสาร์ 13.00-16.00 น. / อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ภัทราพร เปรมประพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ - อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
เสาร์ - อาทิตย์ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.มงคล ชาญวณิชตระกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ , ส
เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. (พฤหัสบดีที่ 2 , 4 ของเดือน) / เสาร์ 17.00-20.00 น. (เสาร์ที่ 1,3 ของเดือน)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นรเชษฐ์ ร่วมพรภาณุ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ , อา
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-21.00 น. , อา 12.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ , ส
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-20.00 น. / ส 15.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000