แนะนำแพทย์ใหม่

 
ทพญ.เสาวลักษณ์ ผดุงวรศาสตร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมจัดฟัน
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
09.00 - 15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จันทรา ทิพชัย
DR.JANTRA TIPCHAI
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ-ศ
เวลาออกตรวจ
08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.เพชรลดา ภิญโญเศรษฐ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี , อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-20.00 น. / อา 09.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
ศุกร์ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000