แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.นรเชษฐ์ ร่วมพรภาณุ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ , อา
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-21.00 น. , อา 12.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.นันท์ธร ชูเกษมรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ณัฐพงศ์ เลาห์ทวีรุ่งเรือง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไร้ท่อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ปานหนึ่ง อุดมสินกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ , ส
เวลาออกตรวจ
พฤ , ส 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ส-อา
เวลาออกตรวจ
ส 16.00-20.00 น. / อา 08.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000