แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
ศุกร์ 17.00-20.00 น. (ศูนย์ต่างประเทศ)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ทญ.ศุภิศา พฤฒิพฤกษ์
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วรสิทธิ์ สุทัศน์วรวุฒิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
18.00-21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นันตสรณ์ สิญจน์บุณยะกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระงับปวด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
จ. 16.30 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ณิชา ทัศน์ชาญชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
09.00 - 16.00 น.
เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. ( อาทิตย์ที่ 1,3,5 ของเดือน )
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000