แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ. วรธีร์ เดชารักษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร - พฤหัสบดี และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อังคาร - พฤหัสบดี 18.00 - 22.00 น. และ อาทิตย์ 13.00 -17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วริศ จงกลวัฒนา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
-
เวลาออกตรวจ
-
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.กรภัทร มยุระสาคร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จินดาภา ศรีขจร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ ที่ 2,3,4,5
เวลาออกตรวจ
ส. 09.00 - 16.00 น. , 17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อธิคม สุภาพผล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
09.00 - 13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000