แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.พรรธน์ชญมน ชินรัตนโรจน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินอาหารและตับ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พ , ศ
เวลาออกตรวจ
พ 17.00-20.00 น. / ศ 17.00-21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เหรียญชัย จูฬาวิเศษกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบประสาท
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ , อา
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-21.00 น. / อา 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธีรเดช จันทระ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ส
เวลาออกตรวจ
จ -ศ 08.00-16.00 น. / ส 13.00 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมประสาท
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.เพ็ญสุภา เทพรักษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000