คลินิกศัลยกรรมมือ

คลินิกศัลยกรรมมือ

มือ ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีบทบาทหน้าที่ ไม่น้อยไปกว่าอวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย เพราะถ้าเกิดการสูญเสีย หรือบกพร่อง นอกจากเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันที่ติดขัดแล้ว ยังเป็นเรื่องของความสวยงามที่อาจทำให้ผู้ป่วยขาดความมั่นใจ และส่งผลต่อสภาพจิตใจในทางลบอีกด้วย ดังนั้น คลินิกศัลยกรรมมือจึงเป็นศาสตร์อีกแขนงของการศัลยกรรม ที่โรงพยาบาลธนบุรีเปิดกว้างด้านการให้บริการเฉพาะทางและให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับมือ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่มือ การต่อนิ้วมือ การตัดต่อเส้นเอ็นและเส้นประสาทมือ เป็นต้น โดยทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยที่มากกว่าการได้อวัยวะกลับมาคือการได้ใช้ชีวิตประจำวันที่สมบูรณ์อย่างมีความสุข

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลินิกศัลยกรรมมือ โรงพยาบาลธนบุรี
โทร : 02-487-2000 ต่อ 7470