รพ.ธนบุรี 1 เปิดบริการวัคซีน Moderna ฉีดได้ ทันที

รพ.ธนบุรี 1 เปิดบริการวัคซีน Moderna  ฉีดได้ ทันที

Click  เพิ้อซื้อที่      https://reservation.thonburihospital.com/


ศูนย์รักษาเฉพาะทาง