ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลธนบุรี

ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา                                                   

การตรวจพื้นฐานทางคลินิกจักษุ                                 

 • การตรวจวัดสายตา
 • การตรวจรักษาโรคตาทั่วไป, การตรวจคัดกรองตา
 • การผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยเครื่อง Ultrasound สลายต้อกระจก (Phacoemulsification)
 • การผ่าตัดรักษาต้อหิน
 • การผ่าตัดต้อเนื้อ
 • การฉีดยาเข้าวุ้นตารักษาโรคทางจอประสาทตา
 • การฉีดยาเพื่อหยุดอาการตากระตุก รักษาเกี่ยวกับโรคตากระตุกแบบเรื้อรัง
 • การผ่าตัดอื่นๆ เช่นการผ่าตัดในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุเยื่อบุตาฉีกขาด, การผ่าตัดติ่งเนื้อที่บริเวณเปลือกตา, การผ่าตัดถุงน้ำที่เยื่อบุตาหรือที่ตาขาว เป็นต้น

เครื่องOCT 

ความสามารถในการบริการตรวจและรักษา

 • การตรวจสายตาในเด็ก​
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  • การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม
  • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
  • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา

 

ความสามารถในการบริการตรวจและรักษา

 1. เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG Laser เช่นรักษาต้อหินโดยสามารถใช้ทำ Iridotomy (รูเปิดขนาดเล็กที่ม่านตา) เพื่อช่วยในการป้องกันและรักษาต้อหินแบบมุมปิด โดยใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้น้ำในลูกตาระบายได้ดีขึ้น (Yag laser peripheral iridotomy) และสำหรับหลังการผ่าตัดต้อกระจกคือเลเซอร์ขัดเยื่อหุ้มเลนส์ในผู้ป่วยถุงหุ้มเลนส์ขุ่นซึ่งทำเสร็จก็สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ (Yag laser capsulotomy)
 2. เครื่องเลเซอร์ชนิด Argon laser เพื่อรักษาโรคต่างๆทางจอประสาทตาและต้อหินเช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา รอยฉีกขาดที่จอประสาทตา จอประสาทตาบวม  

                          

 

ดวงตา เป็นอวัยวะที่สำคัญ แม้ไม่มีอาการใดๆ ผู้ที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็น  

ผุู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่

 • ผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดัน ไทรอยด์ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (SLE,AIDS)
 • ผู้ที่ทำงานโดยต้องใช้สายตาเป็นเวลานานๆ
 • ผู้ที่ใช้ยาที่ผลต่อระบบประสาทตา
 • ผู้ที่มีประวัติในครอบครัวมีปัญหาทางด้านการมองเห็น
 • ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์

 

เปิดบริการทุกวัน

วันจันทร์ – เสาร์   เวลา 08.00 – 23.45 น.

วันอาทิตย์           เวลา 09.00 – 23.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย

ศูนย์จักษุ 1645  กด 1 ต่อ 7370 , 7371
จุดนัดหมายแพทย์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ  7777
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007