ศูนย์ต่างประเทศ

ศูนย์ต่างประเทศ

ศูนย์ต่างประเทศ โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการลูกค้าต่างชาติ ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลด้วยทีมแพทย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งทางทีมบุลลากรได้บริการทั้งก่อน-หลัง และระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล รวมทั้งบริการญาติที่ติดตามมาร่วมด้วย

ด้วยทีมบุคลากรที่มีทักษะการประสานงานในหลากหลายภาษา และวัฒนธรรม มีพื้นที่บริการในการทำศาสนกิจ และห้องรับรองที่เป็นสัดส่วน

มีรถรับ-ส่ง อีกทั้งยังบริการด้านเอกสาร/หนังสือรับรอง หรือหนังสือเดินทางด้วย