ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต

ศูนย์ผู้ป่วยวิกฤต

บริการดูแลรักษาผู้ป่วยหนักทุกโรค และผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ตลอด 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา ทั้งด้านระบบประสาท สมอง หัวใจ ระบบทางเดินหายใจ และทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ซึ่งมีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยหนักเป็นอย่างดี โดยมีบริการหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 32 ห้อง แผนก CCU สำหรับผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ, ICU NEURO สำหรับผู้ป่วยหนักโรคประสาทและสมอง, NICU สำหรับทารกแรกเกิดระยะวิกฤต และ รถพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (Mobile CCC)