ศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

ศูนย์ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา

บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือตรวจพิเศษทางรังสีวินิจฉัยประเภทต่างๆ เพื่อสร้างภาพของอวัยวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ปัจจุบันทางโรงพยาบาลธนบุรีได้มีการนำระบบ PACS เข้ามาใช้ ซึ่งจะช่วยทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น การตรวจทางรังสีวินิจฉัยมีดังนี้

  • การเอกซเรย์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  • การตรวจพิเศษด้วยเครื่อง Fluoroscopy โดยมีการใช้สารทึบรังสีชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือด การสวนทางทวารหนักหรือการรับประทาน แล้วจึงถ่ายภาพทางรังสีเพื่อค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ
  • การตรวจด้วยเครื่อง 64 slice CT Scan ซึ่งให้ภาพที่มีรายละเอียดของอวัยวะต่างๆ ได้ชัดเจนกว่าการเอกซเรย์ธรรมดา
  • การตรวจด้วยเครื่อง Ultrasound เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สามารถใช้ตรวจอวัยวะภายในช่องท้องรวมถึงความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจต่อมไทรอย์ เต้านม ถุงอันฑะ รวมทั้งเส้นเลือดด้วยเทคนิคดอพเพลอร์ (Doppler)
  • การตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยใช้เครื่อง Digital Mammogram
  • การตรวจความหนาแน่นของกระดูก เพื่อวิเคราะห์ความแข็งแรงของกระดูก

 

รังสีร่วมรักษา

บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางงานรังสีหรือที่รียกว่าการตรวจหลอดเลือดด้วยเครื่อง Angiogram เพื่อค้นหาตำแหน่งของรอยโรครวมทั้งทำการรักษาร่วมด้วยในกรณีที่พบรอยโรค การตรวจหลอดเลือดเป็นการตรวจโดยสอดสายสวนเล็กๆ เข้าไปในหลอดเลือดของอวัยวะที่ต้องการตรวจ แล้วฉีดสารทึบรังสี พร้อมกับถ่ายภาพเอกซเรย์ของหลอดเลือด