ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช

บริการตรวจรักษาวินิจฉัยและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี โดยแพทย์สูตินรีเวชที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีเครื่องมือเทคโนโลยีสูง การรักษาและให้คำปรึกษาครอบคลุมถึง สูติกรรม (Obstetrics), นรีเวชกรรม (Gynecology), มะเร็งนรีเวช (Gynecology Oncology) ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Laparoscopic Surgery in Gynecology) การให้คำปรึกษาและรักษาผู้มีบุตรยาก (Infertile Clinic) รวมถึงคลินิกวัยทอง (Menopause)

 

เปิดให้บริการทุกวัน

วันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 – 22.00 น.

โทร 1645 กด 1 ต่อ 7970

 

ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช แผลเล็ก พักฟื้นสั้น

การผ่าตัดมดลูกและรังไข่ทางหน้าท้อง

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

โปรโมชันบัตรเครดิต แบ่งค่าใช้จ่ายคลอดบุตร