ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์หู คอ จมูก

ศูนย์ หู คอ จมูก - โรงพยาบาลธนบุรี ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับหู คอ จมูก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรม รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยให้บริการดูแลรักษาด้วยความมุ่งมั่นเพื่อรักษามาตรฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจ
 • ห้องทำหัตถการ
 • กล้องส่องตรวจภายในหูแบบ Rigid Scope และแบบ Flexible Scope
 • กล้องส่องตรวจภายในจมูกแบบ Rigid Scope และ แบบ Flexible Scope
   

การบริการ

 • ตรวจวินิจฉัยโรคทาง หู คอ จมูก
 • ตรวจรักษาโรคทาง หู คอ จมูก
 • ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้ของจมูก
 • ตรวจรักษาโรคที่กล่องเสียง
 • ตรวจรักษาโรคมะเร็งทาง หู คอ จมูก
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหูชั้นกลาง
 • ตรวจรักษาติ่งเนื้อหรือก้อนที่ หู คอ จมูก
 • ตรวจวินิจฉัยโดยการส่องกล้อง
 • ตรวจรักษาอาการเวียนศีรษะ – บ้านหมุน
   

เปิดให้บริการทุกวัน

 • วันจันทร์ - ศุกร์    เวลา 09.00 – 23.30 น.
 • วันเสาร์              เวลา 09.00 – 14.30 น. และ 20.00 – 23.30 น.
 • วันอาทิตย์          เวลา 09.00 – 16.00 น. และ 20.00 – 23.30 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายแพทย์ได้ที่

 • จุดนัดหมายแพทย์ 1645  หรือ 02 487 2000  ต่อ 2247, 2248, 7777
 • ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางโทรศัพท์ 1645 หรือ 02 487 2000 ต่อ 2005 - 2007
 • โทรสาร 0-2412-7343