ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด บริการตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยครบครัน อาทิ การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าวินิจฉัย (ELECTRODIAGNOSIS) การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางด้านกายภาพบำบัดต่างๆ การฝึกกิจวัตรประจำวัน เช่น การจับหยิบสิ่งของ การถอด-ใส่เสื้อผ้า การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเหลือให้เหมาะสม รวมถึงการฝึกการกลืน นอกจากนั้นยังมีการให้บริการสระธาราบำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นวิธีการใช้น้ำเป็นสื่อหรือตัวกลางในการรักษา โดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำ ช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกาย ทำให้สามารถเคลื่อนไหวได้อิสระและง่ายขึ้น ช่วยลดแรงกระแทก และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในขณะฝึกและออกกำลังในน้ำ ธาราบำบัดจึงสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆ เช่น

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง อันเนื่องมาจาก โรคอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต โรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อเฉียบพลันและเรื้อรังต่างๆ การออกกำลังกาย หรือการฝึกการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อ่อนแรงในน้ำ จะทำได้ง่ายและสามารถทรงตัวในขณะเดินได้ง่ายกว่า เพราะมีแรงลอยตัวของน้ำช่วยพยุงผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องการรับรู้การทรงตัว นอกจากนี้กระแสน้ำที่สัมผัสผิวหนังรอบตัว จะช่วยเป็นสื่อให้ร่างกายได้มีการเรียนรู้ในการฝึกการทรงตัวได้ดีขึ้น
 • ผู้ป่วยกระดูกหัก หลังผ่าตัดหรือหลังถอดเฝือก เดินลงน้ำหนักไม่ได้เต็มที่ น้ำจะช่วยพยุงตัวได้บางส่วน ความอุ่นของน้ำทำให้อาการป่วยลดลง อุณหภูมิของน้ำที่อุ่น ทำให้เนื้อเยื่อรอบๆ ข้อนุ่มตัวทำให้ง่ายต่อการยืดเหยียดข้อ ทำให้ฝึกเดินได้เร็วขึ้น
 • ผู้ป่วยโรคข้อต่างๆ เมื่อพ้นระยะข้ออักเสบเฉียบพลันแล้ว น้ำอุ่นสามารถช่วยลดปวด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเอ็นรอบๆ ข้อ ลดการยึดติดข้อได้ การออกกำลังกายและการเดินในน้ำจะช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อลดลง ทำให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้น
 • ผู้ป่วยโรคอ้วน จะสามารถออกลังกายในน้ำได้สะดวกและเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายได้มากกว่าบนบก โดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ที่อาจทำให้ข้อมีการบาดเจ็บได้

บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเครียด และเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน น้ำอุ่นจะช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น และแรงดันจากกระแสน้ำ (Jet Stream) ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เปรียบเสมือนการนวดทำให้อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลดลง และลดโอกาสการบาดเจ็บ จากการออกกำลังกายได้ดีกว่าบนบก
สระธาราบำบัดของโรงพยาบาลธนบุรี มีพื้นที่กว้างพอในการใช้ฝึกและออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย แสงสว่างพอเหมาะอากาศถ่ายเทสะดวก น้ำในสระสามารถปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย จะช่วยทำให้รู้สึกอุ่นสบายผ่อนคลาย มีระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูง ด้วยระบบหมุนเวียนน้ำผ่านการกรอง และฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบคลอรีนและโอโซน พร้อมระบบกระแสน้ำ (Jet Stream) เพื่อช่วยในการออกกำลังและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ รวมถึงอุปกรณ์พยุงตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายและฝึกผู้ป่วย เช่น

 • ทุ่นลอย พยุงตัว – แขนขา
 • บาร์คู่ (Parallel bars) ใช้พยุงตัว หัดเดินในน้ำ
 • เก้าอี้ยกไฮดรอลิก (Hydraulic chair) ช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นลงสระ
 • เครื่องยกตัว (Safety hoist) ช่วยเคลื่อนย้ายขึ้นลงสระ เพื่อความปลอดภัยขณะอยู่ในน้ำ
 • มีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

 

การว่ายน้ำและการออกกำลังกายทางน้ำให้ประโยชน์อะไรบ้าง ??

 • ทำให้ร่างกายแข็งแรง
 • ทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหวดีขึ้น
 • กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและความอดทนรวมทั้งการทรงตัวดีขึ้น
 • ทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้น
 • ใช้ในการฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังได้รับอุบัติเหตุ
 • ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการลดน้ำหนัก
 • ลดความตึงเครียด

 

วิธีการออกกำลังกายในน้ำมีอะไรบ้าง ??

 • การเดินหรือการวิ่งในน้ำ ความลึกของน้ำอาจจะระดับเอวหรือระดับหน้าอก ประโยชน์ของการวิ่งในน้ำเหมือนกับการวิ่งบนบก แต่จะมีอุบัติการณ์ของอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบน้อยกว่าการวิ่งบนบก แรงต้านของน้ำจะทำให้ร่างกายใช้พลังงานมาก
 • การเต้น aerobic ในน้ำ (Water aerobics) เพียงครั้งละ 20 นาทีก็สามารถทำให้หัวใจแข็งแรง
 • การสร้างกำลังของกล้ามเนื้อ(Water toning/strengthening training)โดยการเคลื่อนไหวร่างกายต้านกระแสน้ำ หรือใช้อุปกรณ์เพิ่มเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
 • การฝึกการเคลื่อนไหวของข้อ(Flexibility training) เพื่อให้ข้อได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่
 • ธาราบำบัด(Water therapy and rehabilitation) ใช้บำบัดทางการแพทย์
 • การทำโยคะในน้ำ (Water yoga and relaxation)เป็นการฝึกโยคะในน้ำเพื่อการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
 • การออกกำลังในน้ำลึก (Deep-water exercise) เป็นการออกกำลังในน้ำลึกโดยที่เท้าไม่สัมผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 • การวิ่งในน้ำลึก(Deep-water jogging/ running)เหมือนกับการวิ่งแต่เท้าไม่สัมผัสพื้นโดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการลอยตัว
 • การออกกำลังกายโดยใช้กำแพง (Wall exercises)
 • การว่ายน้ำ
 • การออกกำลังในน้ำสำหรับผู้ที่มีข้ออักเสบ

ผู้ที่มีข้ออักเสบมักจะประสบปัญหาเรื่องการปวดข้อ เมื่อเวลาออกกำลังเนื่องจากข้อได้รับแรงกระทบกระแทกมาก ทำให้เกิดการอักเสบของข้อ การออกกำลังในน้ำจะช่วยลดปัญหาปวดข้อลงได้ ประโยชน์ของการออกกำลังกาย

ทำไมต้องออกกำลังในน้ำ ??

 • กระแสน้ำอุ่นจะช่วยลดอาการปวดและอาการข้อติด
 • กระแสน้ำอุ่นจะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
 • น้ำจะช่วยลดแรงกระแทกของการออกกำลังกาย
 • แรงต้านของน้ำจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
 • กระแสน้ำจะช่วยนวดให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
โทร. 1645 หรือ 02 487 2000  ต่อ 2250, 2259

เปิดบริการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และหยุดชดเชย เวลา 08.00 – 12.00 น.
กรุณาติดต่อรับคำปรึกษาและการรักษา ล่วงหน้า ได้ที่ฝ่ายกายภาพบำบัดหรือโทรศัพท์นัดหมายที่
โทร. 1645 หรือ 02 487 2000  ต่อ 2250 – 2251