ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม

ให้บริการรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและเฉียบพลัน ด้วยการฟอกเลือด โดยใช้เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) 

      มีคณะแพทย์ พยาบาลที่มีประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง รวมทั้งมีเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย

ปลอดภัย พร้อมให้บริการ

     ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ - เสาร์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันอาทิตย์

โดยมีเวลาทำการในแต่ละวันดังนี้

      รอบเช้า   เริ่มเวลาประมาณ  06.00 น.

      รอบเที่ยง เริ่มเวลาประมาณ  11.30 น.

      รอบเย็น   เริ่มเวลาประมาณ  16.30 น.

ปิดทำการเวลา 23.00 น.


ผู้ป่วยสามารถนัดวันและเวลาได้ที่ศูนย์ไตเทียม โดยเจ้าหน้าที่จะพยายามจัดวันและเวลาที่สะดวกเหมาะสม
หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันเวลา กรุณาแจ้งให้พยาบาลทราบล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันทำการฟอกเลือด
หากไม่แจ้งก่อน โรงพยาบาลจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ 300 บาทต่อครั้ง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลธนบุรี

02 487 2000 ต่อ 2380 ,2381