โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี

โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี

โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี

รับมือไวรัสโคโรน่า 12  กุมภาพันธ์ 2563  ณ ลานประชาสัมพันธ์ พร้อมแจก

แอลกอฮอล์สเปร์ สำหรับลูกค้า พกพา ทำความสะอาดมือในทุกที่โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี
โรงพยาบาลธนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลสุขภาพ และล้างมืออย่างถูกวิธี