โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อ​ไวรัสโคโรนา​ (coronavirus) หรือ COVID-19 เมื่อ 31 มกราคม 2563

⇒ เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่สงสงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการใช้ห้องแยกโรคเป็นพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจาย เพื่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยการจัดเตรียมระบบ และเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่เหมาะสมเพื่อความมั่นใจของผู้ปฏิบัติงาน

⇒ เพื่อตอบสนองและให้ความร่วมมือกับนโยบายของหน่วยงานรัฐบาล ในการให้การดูแลผู้ป่วยหรือผู้สงสัยจะป่วยได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วทันเวลา

❤️เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของทุกๆท่านโรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
โรงพยาบาลธนบุรี ซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลผู้ป่วยที่อาจติดเชื้อไวรัสโคโรน่า