บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564

บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564

บริจาค โลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

 มีส่วนช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นได้ พร้อมทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่… ด้วยการเป็น “ผู้ให้”บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 1 /2564