บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563

บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สภากาชาด รับบริจาคโลหิต ครั้ง2 ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 พ.ค 2563 ณ ห้องประชุมอินทนิล โดยมี  นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ มาให้กำลังใจ ผู้บริจาคและทีมงาน อย่างใกล้ชิด


#บริจาคโลหิต สิ่งดีๆ ที่สามารถ แบ่งปัน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ เพราะนอกจากจะได้เป็นผู้ให้แล้ว ก็ยังได้รับสุขภาพที่ดีกลับมาอีกด้วย ความสุขที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ... มาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะ

 บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563
บริจาคโลหิต : ครั้งที่ 2/2563