เอ็กซเรย์ปอด แบบ Drive-In สำหรับผู้ป่วยโควิด

เอ็กซเรย์ปอด แบบ Drive-In สำหรับผู้ป่วยโควิด

ศูนย์รักษาเฉพาะทาง