โรงพยาบาลธนบุรี มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้มารับการฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลธนบุรี  มอบรางวัลพิเศษให้กับผู้มารับการฉีดวัคซีน

นพ.วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการแพทย์ รพ.ธนบุรี เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารฯ  มอบรางวัลพิเศษรวม 2 รางวัล ให้กับผู้มารับการฉีดวัคซีนโควิดที่ รพ.ธนบุรี รายที่ 99,999 เข็ม และรายที่ 100,000 เข็ม คือ “ชุดตรวจร่างกายเพื่อค้นหามะเร็งระยะแรก และตรวจสุขภาพหัวใจ” มูลค่าชุดละกว่า 7 หมื่นบาท ให้กับคุณลัดดาวัลย์ ศักดิ์ชูวงษ์ และคุณปพิชญานันท์ ชินสรรเพชญ ตามลำดับ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา
โดย ผอ.แพทย์ รพ.ธนบุรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า.. 
“ขอแสดงความยินดีกับผู้รับบริการผู้โชคดีทั้ง 2 ท่านที่ได้รับรางวัลจาก รพ.ธนบุรี และสำหรับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ.ธนบุรี นั้นสามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ซึ่งได้รับการฉีดใกล้ครบ 100,000 เข็ม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการรักษาสุขภาพที่ รพ.ธนบุรี เป็นประจำอยู่แล้ว ส่วนกลุ่มที่ 2 จัดอยู่ในส่วนที่จองฉีดวัคซีนผ่านโควต้าของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป(THG) ประมาณ 40,000 เข็ม และกลุ่มที่ 3 คือประชาชนทั่วไป ที่ได้รับการฉีดไปแล้วประมาณ 10,000 เข็ม ซึ่งเมื่อรวมจำนวนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.ธนบุรี ร่วมให้บริการเพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาล จนถึงปัจจุบันได้ทะลุยอด 130,000 เข็มไปแล้ว และยังพร้อมสำหรับเดินหน้าให้ความร่วมมือกับภาครัฐต่อไป”