แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.เพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
08.30 - 11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อิชฐญพงศ์ กาญจนคีรีวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
17.00 -20.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พัลลภ ถิระวานิช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เมธี การุณย์คติมา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคอายุรกรรมไขข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ / อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ปุณณวิช เหลืองช่วยโชค
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน อายุรกรรมโรคไต
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
17.00 -20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000