แนะนำแพทย์ใหม่

 
พญ.ชลดา เลาหวีรนิตย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00 - 17 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.พิชานี ฉวีกุลรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนัง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
16.00 - 19 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ภัทริยา จรรยาชัยเลิศ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนัง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ ,พุธ
เวลาออกตรวจ
16.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ทิวา ชัยทรงฤทธิ์
แพทย์ผู้เขี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
18.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วรรณชัย ชินฉลองพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000