แนะนำแพทย์ใหม่

 
อ.ธัญธร พฤฒปภพ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
10.00 - 13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
อ.ฐานนันท์ ชัว
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ,ส และ อา
เวลาออกตรวจ
อ 13.00-20.00 / ส 15.00-20.00 น. / อา 9.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
อ.สุไปรมา ลีลามณี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ และ ส
เวลาออกตรวจ
อ 10.00-16.00 / ส 9.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
อ.ทัศนีย์ ศรีสิงห์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาการเด็ก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
13.30 - 17.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.วิลาสินี ศิริชาติวาปี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000