แนะนำแพทย์ใหม่

 
นพ.วิชชา ปุณยกนก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคสูตินรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
17 .00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.จันทนรัศม์ จันทนยิ่งยง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.วินิตา กมลเพชร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ณัฐบุตร ศรีบุญวรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวช่าญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ และ อา
เวลาออกตรวจ
จ - ศ 08.00 -17.00 น. / อา 08.00 - 11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ชนาภา ภัทรฐิตินันท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000