โปรแกรมตรวจ

แพ็คเกจค้นหา มะเร็งปอดระยะเริ่มแรก

X-ray ปอด ไม่สามารถค้นหามะเร็งปอดระยะเริ่มแรกได้ CT Scan ปริมาณรังสีต่ำ สามารถค้นหาได้แม้เป็นมะเร็งระยะแรก

แพ็คเกจผ่าตัด มะเร็งต่อมลูกหมาก

ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robot-Assisted)