โปรแกรมตรวจ

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ / นอนกรน

วิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ

แพ็กเกจ ฟื้นฟู

ด้วยเทคโนโลยีเก้าอี้คลื่นแม่เหล็กกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้ออุ้งเขิงกราน

PK

ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

ตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

แพ็คเกจวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ๋ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ (Flu) ....ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

แพ็คเกจ HPV Vaccine Gardasil (การ์ดาซิล) และ Cervarix (เซอวาริคซ์)- มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของหญิงไทย

PK ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบ่งตามอายุ และ เพศ