โปรแกรมตรวจ

Drive-In X-ray

ตรวจเอ็กซเรย์ปอดสำหรับผู้่ป่วยโควิด

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)

สำหรับผู้ป่วยโควิดที่ต้องการปรึกษาแพทย์

Covid Home Care

ดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้าน โดย รพ.ธนบุรี

แพ็คเกจวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ๋ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ (Flu) ....ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน

PK ตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ แบ่งตามอายุ และ เพศ

สิทธิพิเศษ ..หลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพียงคุณฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วันนี้...........รับสิทธิ........... ฉีดวัคซีนปอดอักเสบ และ งูสวัด ราคา พิเศษ...

PK

ส่องกล้องโรคระบบทางเดินอาหาร

ตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน