โปรแกรมตรวจ

แพ็คเกจคลอด

แพ็คเกจคลอดปกติ / แพ็กเกจผ่าคลอด

แพ็กเกจผ่าตัดทางนรีเวช

ด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ / นอนกรน

วิเคราะห์การทำงานระบบต่างๆ ของร่างกายระหว่างการนอนหลับ

แพ็คเกจวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ไข้หวัดใหญ่ (Flu) ....ป้องกันได้ โดยการฉีดวัคซีน

ตรวจสุขภาพกระดูกและตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน