โปรแกรมตรวจ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

ตรวจเบาหวาน เพื่อชะลอโรคแทรกซ้อน

แพ็คเกจ ตรวจสุขภาพกระดูก และ ตรวจกระดูกพรุน

สำหรับบุคคลอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา และ eyes lid treatment

ดวงตา และการมองเห็น เป็นสิ่งสำคัญ... ดูแลสุขภาพตาด้วยการเข้ารับการตรวจตาเป็นประจำ

แพ็คเกจคลอด

แพ็คเกจคลอดปกติ / แพ็กเกจผ่าคลอด