รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ออกซิเจนบำบัด "

 
พญ.กุสุมา ชินอรุณชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
18.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000