รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ Sleep Lab "

 
นพ.วิชญ์ บรรณหิรัญ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน หู คอ จมูก
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
17.00 -18.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000