รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์สูติ-นรีเวช "

 
นพ.ชยวัฒน์ ผาติหัตถกร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
08.30 -11.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชาญชัย วันทนาศิริ
แพทย์ผู้เขี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ทวีพงษ์ สุวรรณโคต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
13.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.บุญเลิศ วิริยะภาค
แพทย์ผู้เขี่ยวขาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 10.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ประสงค์ ตันมหาสมุทร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พุธ 16.30-18.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พงษ์ศักดิ์ ชัยศิลปวัฒนา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พิชัย ลีระศิริ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน สูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
14.00 - 15.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูติ-นรีเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-20.00 น. / ส 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000