รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ระบบประสาทและสมอง "

 
คุณกาญจนา ประเสริฐดีงาม
นักอรรถบำบัด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
09.00 - 15 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ดร.ศรีวิมล มโนเชี่ยวพินิจ
นักอรรถบำบัด
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
09.00 - 11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.จำเรียง ตัณฑวรรธนะ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.จิรายุทธ ชูสุทธิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ - ศ
เวลาออกตรวจ
อังคาร พุธ ศุกร์ 8.00-14.00 น. วันพฤหัสบดี 8.00-18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี , เสาร์
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-19.00 น. / ส 13.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ,ศุกร์/อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
พุธ,ศุกร์ 09.00-13.00 / อาทิตย์ 08.00-14.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ปีติ เนตยารักษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ , พุธ , พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
จ 08.00-16.00 น. / พ,พฤ 09.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พรรคพร ประภาพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ- พฤ และ อา
เวลาออกตรวจ
อา,พ,พฤ 08.00-12.00 น. / อ 08.00-12.00 น.,17.00-20.00 น
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000