รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ระบบประสาทและสมอง "

 
นพ.สงคราม โชติกอนุชิต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
15.00 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมชาย โตวณะบุตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
เวลาออกตรวจ
พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมศักดิ์ ลัพธิกุลธรรม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ส
เวลาออกตรวจ
จ,พฤ,ส 09.00 - 12.00 น. / อ,ศ 17.00 - 20 .00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สุรพล สุขสาคร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
16.00 - 20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อรรคพล พินิจจินดาทรัพย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมประสาท
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ, อ,พฤ, ศ
เวลาออกตรวจ
จ,อ,ศ 10.00-17.00 น. / พฤ 10.00-13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อัครเชฏฐ์ พินิจบรรเจิดกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร-เสาร์
เวลาออกตรวจ
อ-ศ 08.00-16.00 น. / ส 09.00-12.00น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อุดม วงศาสุลักษณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - พุธ ,ศุกร์ และ เสาร์ *ส 1,3 ของเดือน
เวลาออกตรวจ
จ-ศ 10.00 -12.30 น.,13.30-16.30 น. / ส 10-12.30 น., 13.30-16.30 น. *ส 1,3 ส 10-12 น. *ส 2,4,5"
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.โชติวัฒน์ ตันศิริสิทธิกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมประสาทและสมอง
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00 - 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000