รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์กระดูกและข้อ "

 
นพ. จตุพร โชติกวณิชย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร *2,3,4,5
เวลาออกตรวจ
16.30 -17.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.กมลชนก ประภาศรีสุข
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
พฤ 18.00 - 19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.กรกฎ พานิช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ
(เวชศาสตร์การกีฬา)
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์,อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-22.00น. / อา 13.00- 19.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.กฤตธี โคละทัต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ , พุธ และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ,พ 16.00-19.00 น. / และ ส. 14.00-18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.คณินทร์ กีรติพงค์ไพบูลย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 21.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ค้ำวงศ์ สายสมร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ,อ,พ,พฤ 08.00-16.00 น. / อ 17.00 - 20.00 น./ ศ 08.00-12.00 น. /ส 08.00 -16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชนินทร์ ล่ำซำ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านกระดูกและข้อ
(เวชศาสตร์การกีฬา)
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร ,อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อัง 16.00 - 20.00 น. / อา 08.00 - 13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000