รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ "

 
นพ.กิติศักดิ์ เศียรสวัสดิ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์ * ส 1,3 ของเดือน
เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.จรินทร์ โรจน์บวรวิทยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์ และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
จ,พ,ศ เวลา 17.00-20.00 น.อ,พฤ เวลา 09.00-12.00 น.อา. เวลา 09.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชุมพล แย้มเจริญ
แพทย์ผู้เขี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์ และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
จ-ศ 09.00 - 17.00 น. /ส 9.00 - 13.00 / อา. 09.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ต้องลักษณ์ ธีรศานติพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ - ศ
เวลาออกตรวจ
อ, พฤ 08.00 - 20.00 น./พ 8.00-17.00 น. / ศ 8.00-16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันดี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
จ 17.30 -19.00 น. / อา. 07.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พ. 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วรายุ ปรัชญกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ศักดิ์ชัย สุคนธมาน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ทุกวัน
เวลาออกตรวจ
จ-พฤ 08.00-16.00 น. / ศ-อา 08.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000