รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ "

 
นพ.สมชัย สัมพันธ์เวชกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์ ,เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ. 09.00-20.00 น. / อ-ศ. 09.00-17.00 น.เสาร์ 12.00 - 14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี ,เสาร์
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-20.00 น. /ส 10.00-13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สยาม ศิรินธรปัญญา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ ,พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
พุธ 17.00-20.00 / พฤ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สรฉัตร นิลธวัช
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พุธ 16.00-20.00 น
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สุรพล ชื่นรัตนกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - พุธ ,,เสาร์ - อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
จ,พ,ส,อา 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ. จิรัชยา วณิชานุวัตร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ และ ส - อา
เวลาออกตรวจ
จ - ศ 08.00 - 17.00 น./ส.13.00 -18.00 น./อา 13.00-17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.กานต์ ภูษณสุวรรณศรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 17.00-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบบทางเดินอาหาร
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
พ 16.30-18.30 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000