รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์หัวใจ "

 
นพ.กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
เวลาออกตรวจ
เฉพาะนัดหมาย
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.คชมาตจ์ บุณยรัตพันธ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ , พฤ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ฉัตรกนก ทุมวิภาต
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์-อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
ส. 17.00-20.00 น.อา. 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
18.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
17.30 - 19.30 น. ** จ 1,3 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ทองดี วสุธารา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ-ศ เวลา 09.00-16.00 น. / ส. 09.00-11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธนกร ลักษณ์สมยา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 09.00-12.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000