รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์หัวใจ "

 
นพ.นรเชษฐ์ ร่วมพรภาณุ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อา
เวลาออกตรวจ
12.00 - 16.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
พ 16.00 - 18.00 น. / เสาร์ 08.30-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.พชระ ฐานะสถิรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ-ศ
เวลาออกตรวจ
จ - พฤ 09.00 - 16.00 น. / ศ 09.00 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วรวิทย์ อริยประยูร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - ศุกร์
เวลาออกตรวจ
8.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิเชียร ทองแตง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์
เวลาออกตรวจ
อ,พฤ 13.00 - 13.30 น. / ส 08.30-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมบัติ วงศ์ภัทรนนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์ - เสาร์
เวลาออกตรวจ
จ-ศ เวลา 08.00-17.00 น. / ส. 13.00-15.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา 08.00 - 11.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สัชชนะ พุ่มพฤกษ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000