รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์หัวใจ "

 
นพ.สิริชัย จำนงประสาทพร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
จ 17.00-20.00 น. (เริ่ม 19 ส.ค. 2562)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.สุทธิพงษ์ สิรินทร์วราวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ และ ส
เวลาออกตรวจ
อ 09.00-12.00 น. / ส 09.00-14.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อภิสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
ส 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เดโช จักราพานิชกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี และ อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
พฤ 17.00-19.00 น. อา 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.รุ่งทิพย์ ชาญวนิชย์กุลชัย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จันทร์
เวลาออกตรวจ
18.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
พญ.อริศรา สุวรรณกูล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พ 17.00 - 20.00 น.
เวลาออกตรวจ
พ 17.00 - 20.00 น. ** พ 1,3 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
ศ.นพ.พยงค์ จูฑา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อ-ศ , อา
เวลาออกตรวจ
อ-ศ , อา 09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000