รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกศัลยกรรมทั่วไป "

 
นพ.กิตินัทธ์ ทิมอุดม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อา
เวลาออกตรวจ
16.00-18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.จตุรวิช ครองวรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ - ศ
เวลาออกตรวจ
08.00 - 17.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ชูเกียรติ อัศวาณิชย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร ,พฤหัสบดี และ เสาร์
เวลาออกตรวจ
อ และ พฤ 10.00-12.00 น/.ส. 11.00-13.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ดรินทร์ โล่ห์สิริวัฒน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พฤหัสบดี และ อาทิตย์ * อา 1,3 ของเดือน
เวลาออกตรวจ
พฤ. 12.00-13.00 น. / อา. 08.30 - 10.30 น. * อา 1,3 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธงศักดิ์ วงศ์พงศาลี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรม
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
พุธ
เวลาออกตรวจ
18.00 - 22.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธรรมวัฒน์ ปรคนธรรพ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
16.30 - 18.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินปัสสาวะ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
C.7 17.00-19.00 น. (เฉพาะนัด)
เวลาออกตรวจ
(เฉพาะนัด)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทั่วไป
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
อา. 08.30-09.30 น. * อา 2,4,5 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000