รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกนิติเวช "

 
นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
09.00-10.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.วิจารณ์ วชิรวงศากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวช
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร , พฤหัสบดี
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000