รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" ศูนย์จักษุ "

 
นพ.จตุพล โชคบุญเปี่ยม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
ส. 09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ธรรมนูญ สุรชาติกำธรกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อังคาร
เวลาออกตรวจ
16.30-20.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นพคุณ ปัญญายื่งยง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
อาทิตย์
เวลาออกตรวจ
09.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.นิพนธ์ จิรภาไพศาล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
17.00-19.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ยลรวี ปิยะคมน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ,อ,พ,พฤ และ ส
เวลาออกตรวจ
จ ,อ, พ 08.00-14.00 น. , พฤ 17.00-20.00 , ส 17.00-24.00 (รบกวนสอบถามล่วงหน้า)
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.ศุภสิทธิ์ วิริยะก่อกิจกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
ศุกร์
เวลาออกตรวจ
08.00 - 12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.อดิศักดิ์ ตรีนวรัตน์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เสาร์
เวลาออกตรวจ
09.00-12.00 น.
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000
 
 
 
นพ.เตชะวิชญ์ ลิขิตกรณ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทางด้านจักษุ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
จ,อ,พ , ศ และ อา
เวลาออกตรวจ
จ,พ,ศ 08.00-17.00 น. / อ 08.00-20.00 น. / อา 12.00-16.00 น. / พ 08.00-12.00 น. * พ 4 ของเดือน
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000