รายชื่อแพทย์ประจำศูนย์

" คลินิกศัลยกรรมหัวใจ "

 
นพ.สมชาย ศรียศชาติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมหลอดเลือดหัวใจ
การศึกษา
 
วันออกตรวจ
เวลาออกตรวจ
06.00 - 17.00
*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ
ที่หมายเลข 1645, 0-2487-2000