โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ ร่วมกับจัดให้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพ และการฝึกอาชีพ ร่วมด้วย  ในวันอังคารที่ 25  มิถุนายน 2562โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกิจกรรมกับ สำนักเขตบางกอกน้อย เดินรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด